Acasă » 2013 » Februarie » 18 » Mâni iasti multu largu / Mâine e prea departe

de Irina Lucia Mihalca
22:26
Mâni iasti multu largu / Mâine e prea departe

Lăcârnji njirli, zigha noaptiei chicâ,

Tu tâţzearea ei pitu cari’s veadi

Nidzemu câtâ steali, iasti unâ climari,

unu doru criscutu di’tu lunjinâ,

 

Tuti yinu nividzuti câtâ mesi,

cu tuti câ tuţzâ li vedu cumu’s dipârteadzâ di elu!

Spida banâei li tradzi – arhoatali ditu unâ mesi

pispiliti cu frândzâ tu yilia apâei,

 

Niscânti frândzâ suntu oaminjii,

îi duţzi bana ca vintulu!

 

În faţzâ cu ţzi nâ’i înghrâpsitâ

largu di noi, himu purtaţzâ,

Pi a undâei minti nâ yini hâbarea,

Ţzâni unâ frândzâ, arucu pi a banâiei apâ,

 

Cafi lucru îşhi va chirolu a lui,

cafi yisu yislu a lui, cafi trimburari trimburarea ei,

tutu iasti maşhi unâ lughurii ţzi curâ!

 

Anaparti di câmpu, curâ unâ mari apâ,

adunâ multi arâuri pi calea ei!

S-nu ţzâ hibâ fricâ, ţziva nu poati s’ti agudeascâ,

ni mintea, ni zborlu, ni lunjina di la soari

ţzi treaţzi pitu yiliili a chirolui, Mâni iasti multu largu….

 

Anaparti di garduri, arâspanditâ di aripa vintului, cafi frândzâ-i yii.

 

 

Mâine e prea departe

 

 

Lacrimi albastre, miezul nopţii a picurat,

În tăcerea ei transparentă

călătorim spre stele, e o chemare,

un dor crescut din lumină,

 

Toate vin nevăzute spre centru,

deşi toţi le văd depărtându-se de el!

Turbionul vieţii le atrage – cercuri concentrice

presărate cu frunze în oglinda apei.

 

Nişte frunze sunt oamenii,

îi duce viaţa precum vântul!

 

În bătaia destinului,

departe de noi, suntem purtaţi.

Pe unda gândului primim răspunsul.

Opreşte o petală, arunc-o pe apa vieţii,

 

Fiecare lucru îşi cere timpul lui,

fiecare vis visul lui, fiecare emoţie emoţia ei,

totul e doar o stare ce curge!

 

Dincolo de câmp curge un mare fluviu,

adună multe râuri în drumul lui!

Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni,

nici gândul, nici cuvântul, nici raza de soare

ce trece prin oglinzile timpului. Mâine e prea departe…

 

Dincolo de garduri,

împrăştiată de aripa vântului, fiecare petală e vie.

 

Traducere Irina Lucia Mihalca

Categorie: Traduceri | Vizualizări: 712 | Adăugat de: Bucovina | Tag-uri: Irina Lucia Mihalca | Rating: 5.0/1
Intrări de același autor:
Total comentarii : 0
avatar